2013 KPSS Sonuçları

ahada geldi

Gerekli vergi kontrolünün yapılmaması durumunda ödenmeyen vergilerden ve

bunlardan doğan zararlardan bu işlemleri gerçekleştiren trafik memuru, gümrük memuru veya vergi kimlik numarası öğrenme

noterler mükellef ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Benzer şekilde, Emlak Vergisi Kanunu’nun 3 ve 13. maddeleri paylı mülkiyet halinde

malik olanların bina ve arazi vergisinden hisseleri oranında, elbirliği mülkiyette ise

müteselsilen sorumlu olacaklarını düzenlemiştir.

Damga Vergisi Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerinde ise, Vergiye tabi kâğıtların damga

vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve

cezadan, mükelleflere rücu hakkı saklı olmak üzere, kağıtları ibraz edenler sorumludur. Bu

konuda Damga Vergisi Kanunu’nun 24.maddesi 2 müteselsil sorumluluk durumu

öngörmüştür; vergi kimlik numarası öğrenme

Bunlardan birincisi; kağıtları imzalayan dolayısıyla verginin mükellefi durumundaki

kişiler arasındaki müteselsil sorumluluk durumudur. İkincisi ise; Damga Vergisinden muaf kuruluşlarca düzenlenen ve sadece bu

kurumların imzasını taşıyan kâğıtlarla ilgilidir. Bu kâğıtlarda imzaları bulunmasa dahi vergiyi

ödeyecek olan, kişidir. Ancak bu kâğıda ait vergi eksik ödenirse veya hiç ödenmezse

ödenmesi gereken cezadan kişi ile birlikte Kurum da müteselsilen sorumlu olmaktadır. AATUHK’ nın 35. maddesinde düzenlenen limited şirket ortaklarının vergi borcundan

sorumluluğu incelendiğinde, bunları üçüncü derecede fer’i vergi borçlusu olduğunu kabul

etmek gerekir.

Limited şirketin vergi borçları için önce limited şirket tüzel kişiliği aleyhine takibat

yapılmakta ve vergi alacağının şirket malvarlığından tahsil olanağı kalmadığında limited vergi kimlik numarası öğrenme

şirket ortaklarına gidilmektedir19 Arastırmanın amacı, GSM operatörleri sektöründe müsteri degeri yaratan

faktörlerin müsteriler tarafından nasıl algılandıgının ortaya konulması, üniversite

ögrencilerinden olusan hedef kitle için müsteri degeri kavramının tanımlanması

ve GSM operatörlerinin tercih edilmesinde rol oynayan faktörlerin belirlenmesidir.

Ayrıca, arastırmada, GSM operatörleri sektöründe müsteri sadakatinin avea isimden numara öğrenme

yaratılarak abone tabanının korunması ana kosul olmasından dolayı GSM

operatörlerine abone tabanlarının korunmasında uygulayabilecekleri stratejiler

konusunda da önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren

isletmelere sunulacak öneriler, arastırma kapsamında yer alan hipotezlerin

test edilmesi ve arastırma sonuçlarından elde edilen verilerin ısıgında olusturulan

bir model önerisi ile gerçeklestirilmistir. avea isimden numara öğrenme

“Müsteri degerini” ortaya koymak için GSM operatörüyle ile ilgili yapılan

bu çalısma, hem zaman, hem de maliyet nedeniyle sadece Ege Üniversitesi _ktisadi

ve _dari Bilimler Fakültesinde okuyan ögrencilere uygulanması arastırmanın

kısıdını olusturmaktadır. Arastırma sonuçlarının Türkiye çapında genellenmesi

gibi bir amaç söz konusu degildir. Arastırmanın örneklemini, _zmir’de Ege Üniversitesi _._.B.F.’de ögrenim

gören ve cep telefonu kullanıcısı olan ögrencilerinden basit tesadüfi örnekleme

ile seçilen 400 üniversite ögrencisi olusturmustur. Örneklem seçiminde basit avea isimden numara öğrenme

tesadüfi örnekleme yönteminin seçiminin nedeni, Ege Üniversitesi _._.B.F.’de vodafone isimden numara öğrenme

ögrenim gören ögrencilerin örnege girmesinde esit sansa sahip bulunmaları ve

ögrencilerin tümünün bir listesinin arastırmacılarda mevcut bulunmasıdır.

GSM operatörleri sektöründe müsteri degerinin tanımlanması ve GSM operatörlerinin

tercih edilmesine etki eden faktörlerin ortaya çıkarılması için 7-8

ögrenciden olusan üç ayrı odak grup çalısması gerçeklestirilmistir. Odak grup vodafone isimden numara öğrenme

çalısmasından elde edilen sonuçlara göre, GSM operatörleri için müsteri degerini

olusturan bilesenler belirlenerek, anket formu hazırlanmıstır. Verilerin toplanmasında

16 soruyu içeren bir anket formu kullanılmıstır. Veri toplanmasına

geçilmeden önce basit tesadüfi örnekleme metoduyla arastırma örnegini temsil

edecek sekilde seçilen 20 ögrenciye ön anket yapılarak, soruların anlasılırlıgı,

sorulus sırası, cevaplama süresi gibi hususlar saptanarak, anket formunun son

sekli verilmistir. Ankette, 5’li Likert Ölçegi kullanılmıstır. Arastırmada, daha vodafone isimden numara öğrenme

açıklayıcı bilgiler elde edebilmek için açık uçlu sorulara da yer verilmistir. Anketler,

5 Haziran-16 Haziran 2006 tarihleri arasında uygulanmıstır. Veriler SPSS

13 programı yardımıyla analiz edilmistir.

Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>